A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Badovinac
Svezak: 2
Stranica: 93
Vidi na enciklopedija.hr:
Badovinac, Nikola
BADOVINAC, 1. Marko, * 1771, † 1851, Žumberčanin, svećenik (župnik u Mrzlom Polju, rektor grkokat. sjemeništa, opat i kanonik u Križevcima), kao samouk bavio se iz zabave kiparstvom i izrađivao kipove od kamena, drva i kosti.
2. Nikola, * Badovinci u Žumberku 1827, † 1902, financijski stručnjak i političar. Pravne nauke svršio u Zagrebu. G. 1850 stupio u financijsku službu. Kao dobar stručnjak pozvan 1878 na rad u Bosnu, gdje je uvelike pridonio sređivanju financija. Nakon povratka u Zagreb bavi se kao nezavišnjak politikom. Biran za gradskog zastupnika, zastupnika u saboru, a 1887 suspendiran kao načelnik, jer je bio izabran za zastupnika. Bavio se žumberačkim pitanjem i o tome pisao (u Obzoru i posebno, Darstellung d. wahren Sachverhalts in d. Sichelburger-Marienthaler Frage, 1902, Žumberak i Marindol).