A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Badković, Antun
Svezak: 2
Stranica: 91
BADKOVIĆ, Antun, kipar 15 st., spominje se 1433 u šibenskim kvadernama.
LIT.: I. Kukuljević-Sakcinski, Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Zagreb 1858.
Potpis: A. Sch.