A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Badile, Giovanni Antonio
Svezak: 2
Stranica: 90
BADILE, Giovanni Antonio, * Vicenza oko 1516, † Vicenza 1560, talijanski slikar. Potječe iz stare veroneške slikarske porodice. Učitelj mu je bio Francesco Torbido, a utjecali su na nj Moretto da Brescia i Tizian. Osrednji slikar, ali poznat kao učitelj svog sinovca Paola Veronesa. Važnija se njegova djela nalaze u Veroni (u crkvama SS. Nazzaro e Celso i S. Bernardino, pa u Museo Civico) i Turinu (Pinakoteka).
LIT.: V. Cavazocca, I pittori Badile (u reviji Madonna Verona, VI., 1912); A. Venturi, Storia dell’arte italiana, IX./4., Milan 1929.
Potpis: A. Sch.