A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: badenska glina
Svezak: 2
Stranica: 89 - 90
Vidi na enciklopedija.hr:
badenska glina
BADENSKA GLINA (po gradu Badenu kod Beča), dubokomorska taložina druge mediteranske stepenice u bečkoj tercijarnoj kotlini. Ovamo svrstavamo nježne, homogene i modrikaste lapore i gline, u kojima nalazimo dobro uščuvane kućice Pleurotoma s velikim brojem vrsta. Radi toga zovu badensku glinu i pleurotomnom glinom. Od ostalih porodica puževa česte su Natica, Scalaria i Solarium, a od školjkaša Pecten cristatus i spinolosus, pa porodice Corbula, Nucula i Leda. U tim sedimentima često dolazi i Dentalium. Od Foraminifera ističe se Nodosaria, a potpuno manjkaju Amphistegina i Heterostegina. Badenskoj glini odgovaraju u Italiji modre gline od Tortone (zato tortonien). Badenska glina dolazi i u nekim tercijarnim krajevima u Hrvatskoj, na pr. kod Dolja u Zagrebačkoj gori i u Glinskom Pokupju.
Potpis: F. Š.