A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Baden (2)
Svezak: 2
Stranica: 88
Vidi na enciklopedija.hr:
Baden
BADEN, grad u Švicarskoj sa 10.000 stan. (50% katolika), 388 m nad m. u kantonu Aargau, sjeverozapadno od Züricha, na Limmatu, u zavjetrini, na željeznici Zürich— Bern—Basel. Grad s općinama Ennetbaden i Wettingen ima 21.600 stan. U njemu je crkva iz 13. st., vijećnica iz 14. st., historijski muzej, kupališna dvorana, kazalište. Kupalište (rim. Aquae Helveticae) ima 17 radioaktivnih sumpornih vrela s 47º C i s Glauberovom te kuhinjskom soli; liječi reumu, uloge, katar, ženske bolesti, bubrežne bolesti i bolesti mjehura. Ima električku industriju, tvornicu željezne robe i obuće. Vinogradarstvo potječe iz 13. st. G. 1274 postao je posjed Habsburga, 1415 švicarskoga saveza, do 19. st. kanton, a tada priključen kantonu Aargau.
Potpis: A. M. S.