A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bad Lands
Svezak: 2
Stranica: 86
BAD LANDS, krajina na podnožju Cordillera u saveznim državama Dacoti i Montani (USA), koja se sastoji od naslaga krede i starijih tercijarnih slojeva. Ondje su prvotni manje više ravni oblici erozivnom snagom rijeka i vjetra (možda u ledeno doba) tako rastrošeni, da se čini, kao da je čitav kraj sastavljen od bezbroj greda, tornjeva, labirinata i stupova najfantastičnijih oblika, koje su doseljenici prozvali Mauvaises terres ili Pyramid Park. Putovanje kroz to pustinjsko područje je teško. Tlo je podesno samo za stočarstvo.
Potpis: O. O.