A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Baćić
Svezak: 2
Stranica: 86
BAĆIĆ, 1. fra Antun, * Vrba kraj Broda oko 1690, † Našice 12. XII. 1759, franjevac. Visoke je škole učio u Italiji. Vrativši se u svoju franjevačku redodržavu (do 1757 bosansku, poslije sv. Kapistrana) bio u njoj propovjednik, napose definitor, kustod, pa i provincijal. Za života izdao štampom: Istina katoličanska ili skazanje upravljanja spasonosnoga žitka krstijanskoga s zabileženjem zabludenja grčkoga odmetničtva iliti grčkie eresiah, u koje su upali, odkada su se od rimske crkve oddilili, Budim 1732, a poslije smrti fra I. Velikanović izdao njegov prijevod: Život Majke božje kraljice i gospoje naše prisvete divice Marije ... (Pečuh 1773).
LIT.: Jakošićev spis Scriptores Interamniae, Građa II. F. F.
2. Josip, * Rešetari kod Kastva 27. I. 1874, prof. učit. škole i pisac. Udružio je istarska hrvatska učiteljska društva u jedno »Učiteljsko društvo Narodna prosvjeta za Istru u Pazinu«, kojemu je bio dugogodišnji predsjednik. Osnovao je 1906 staleško glasilo Narodnu Prosvjetu, kojoj je bio više godina urednik, te je u njoj, kao i u listu Hrvatska škola, pisao pedagoške i druge članke. Sa Stojanom Brajšom izdao je knjigu Hrvatska škola, koja je štampana 1916 u Ljubljani. Sastavio je Udžbenik hrvatskoga ili srpskoga jezika za srednje škole na osnovu akcenta, i to za Slovence (Ljubljana 1924). J. D.
3. fra Petar Krstitelj, * Brištani kod Drniša 1. X. 1847, † Visovac 20. VII. 1931. U franjevačkoj provinciji Presv. Otkupitelja vršio je gotovo sve službe. Na franjevačkoj gimnaziji u Sinju bio je preko 30 godina profesor. Napisao je bezbroj članaka, crtica, novela, rasprava i pet knjiga, od kojih je najpoznatija: Pravilo kršćanskoga života (Zadar 1882, Split 1892, Zagreb 1901), ikavski pisani molitvenik za puk. O njemu je pisao F. S. Petrov u almanahu: Vedre hrv. duše (Zagreb 1922, 293—302). St. P.