A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bačvanski, Aleksa
Svezak: 2
Stranica: 84
BAČVANSKI, Aleksa, * Temišvar 1832, † Beograd 26. III. 1881, glumac i redatelj. Još kao đak u Segedinu osniva diletantsko kazalište. G. 1852 napušta državnu službu, stupa u jednu madžarsku putujuću kazališnu družinu i dolazi u Beograd. G. 1869 postaje član Nar. pozorišta u Beogradu, a zatim i nastavnik glumačke škole. Bio je odličan karakterni glumac. Glavne su mu uloge bile: Shylock, Ljudevit XI., Đurađ Branković, Harpagon i dr.
Potpis: M. P.