A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bačko Gradište
Svezak: 2
Stranica: 84
BAČKO GRADIŠTE, općina u Bačkoj, 6806 stan. Za vrijeme Turaka je pripadalo segedinskoj nahiji, a po njihovu izgonu postalo je šanac u vojnoj krajini. Poslije ukinuća vojne krajine u B. G. se kao i u mnoga druga mjesta u Bačkoj počinju naseljavati Madžari. Za madžarske revolucije tu su se vodile velike borbe, radi čega je bilo dosta uništeno. Stanovništvo mu se pretežno bavi poljodjelstvom i stočarstvom. Ima umjetni mlin i obrtnu školu.
Potpis: P. P.