A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bački Petrovac
Svezak: 2
Stranica: 84
Vidi na enciklopedija.hr:
Bački Petrovac
BAČKI PETROVAC, mjesto u Bačkoj uz želj. prugu Sombor—Novi Sad, 7.500 stan. O postanku B. P. nema sigurnih izvora; zna se samo to, da je 1703 kao pustara pripadao futoškom vlastelinstvu. G. 1745 počinju se tamo doseljavati Slovaci, većinom evangeličke vjere. B. P. je kulturno središte Slovaka. Stanovništvo se većinom bavi ratarstvom, napose kulturom hmelja; tu je središte proizvodnje i trgovine hmelja, koji se mnogo izvozi i u inozemstvo.
Potpis: P. P.