A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bačka Topola
Svezak: 2
Stranica: 84
Vidi na enciklopedija.hr:
Bačka Topola
BAČKA TOPOLA, mjesto u Bačkoj, na želj. pruzi Subotica—Novi Sad, sijelo kot. oblasti. Ima 15.000 stan. Osnovana je za vrijeme Turaka kao naselje subotičke nahije. Po izgonu Turaka B. T. je opustjela te se još 1731 spominje kao pustara, a pripadala je petrovaradinskom vojničkom šancu. U drugoj polovini 18. st. bila je B. T. u posjedu barunske obitelji Kray, koja je u većim grupama počela naseljavati Madžare, kojima su davani različiti privilegiji. B. T. se otada brzo razvila, te je već početkom prošloga st. imala 4.000 stan. B. T. je tipično seljačko mjesto; trgovina i obrt su joj u zametku. Ima građ. školu i vodnu zadrugu.
Potpis: P. P.