A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: bačija, bačilo
Svezak: 2
Stranica: 83
BAČIJA, BAČILO. U Srbiji bačija, bačilo znači planinski stočarski stan s torom i mljekarom. Ne može se naći sigurna razlika između pojmova tih dvaju naziva, jer se zamjenjuju. U Makedoniji su ti stanovi gdjekad veliki, zajednički, bogataški, ali i pojedinačni; a u Srbiji su najviše pojedinačni, vlasništvo malih seljaka, koji ih zovu još i stan, koliba. B. i b. su načinjeni kao primitivni naslon od grana, kao priprosta koliba i bolji stan. Bačijanje »stanovanje na planini s blagom«; bač »mljekar«, »sirar«. Ako je b. velika, onda je tu još namješten: paraćeaja, odadžija, fičor i dr.
U Bugarskoj, sjevernoj i zapadnoj, »bačija, bačilnica je zajednica s ovcama i stanom na planini«, dok pojedini seljak zove svoj stan »mandra«, a to može biti i sirnica uza samu b.; ali b. može biti i u polju, župi, samo tu ne mora biti zajednica. Bugari vele još i »košara«, kao i kod nas po nekim krajevima. Bačijnica »gradska mitnica«, bač »maltarina«. U Slovačkoj bača »sirar«, u Madžarskoj bácsi »stric, ujak«.
Sve ove neobične riječi potječu vjerojatno od turskih riječi: baekyle »zeleno polje«, »travnik« i bak-mak »gledati«.
Potpis: S. F.