A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bačić
Svezak: 2
Stranica: 83
Vidi na enciklopedija.hr:
Bačić, Ambroz
Bačić, Miho
Bačić, Radoslav
Bačić, Vilim
BAČIĆ, 1. Ambroz, * Vela Luka 17. VII. 1867, † Rim 29. III. 1931, dominikanac, historičar. Predavao je crkvenu povijest na dominikanskoj teologiji u Dubrovniku, zatim 20 godina na dominikanskom sveučilištu Angelicum u Rimu. Publicirao je među ostalim: Introductio in Opera S. Thomae, Rim 1925; Ex primordiis scholae thomisticae, Rim 1928; Opera ecclesiologica F. F. O. P., Rim 1929; Nikola Matov Đorđić, Rad 197, Zagreb. H. B.
2. Miho, * Dubrovnik 1858, † New Orleans 1938, pomorski kapetan. Postao je poznat po svojim dramatskim doživljajima, kad se 1876 nakon brodoloma spasio na sjevernoj obali Australije. G. 1880 odselio se u New Orleans (USA), gdje je postao veletrgovac. Radi njegovih zasluga prozvalo je poglavarstvo New Orleansa jednu ulicu u gradu: Baccich Avenue. I. F. L. V.
3. Radoslav, * Plaški 28. II. 1875, † Zagreb 4. XII. 1931, osječki knjižar i izdavač. Karijeru je počeo kao privatni činovnik, a 1904 preuzima Fritscheovu knjižaru u Osijeku, koju je podigao do zamjerne visine osnovavši i salon umjetnina. Vrlo je zaslužan za osnivanje hrvatskog kazališta u Osijeku (1907), o kojemu je i mnogo pisao (Hrv. nar. kazalište u Osijeku u knjizi Dvadeset godina narodnog kazališta u Osijeku 1907—1927; Kazališta u Jugoslaviji u Hrv. Njivi 1918). Bačić je zaslužan i za sakupljanje narodnih umotvorina, o čemu također piše: Naša kućna industrija, Zagreb 1924 (u knjizi J. Lakatoša, Industrija Hrvatske i Slavonije); Pučko umijeće u južnih Slavena u Hrv. Prosvjeti 1930; Ornamentika našeg pučkog umijeća i narodni vez u Hrvatskoj Prosvjeti 1930; Narodno pučko umijeće u Hrvatskoj Prosvjeti 1931. Bačić je pisao i o umjetničkim problemima (Likovna umjetnost u Osijeku u Jubilarnom almanahu Kluba hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku), a osim toga bavio se književnim i prijevodnim radom. Poslije prevrata 1918 napustio je knjižaru i došao u Zagreb, gdje je otvorio Salon umjetnosti, u kojem su izlagali poznati hrvatski umjetnici. M. O.
4. Vili A., * Pula 3. VII. 1896, kapetan bojnog broda, stručnjak za pomorsko pravo, sin kontra-admirala Alojza Bačića-Rečinskoga. Svršio 1914 pomorsku akademiju na Rijeci, iza toga stupio u ratnu mornaricu te je služio kao časnik odnosno zapovjednik na ratnim brodovima i kao nastavnik na pomorskoj vojnoj akademiji. Kao časnik svršio je i pravo na sveučilištu u Zagrebu. Napisao je Uvod u međunarodno pomorsko javno i ratno pravo (Beograd 1932) i Dubrovački brodovi u doba procvata dubrovačkog pomorstva u XVI. vijeku (Zagreb 1941). J. A.