A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bács-Bodrog
Svezak: 2
Stranica: 82
BÁCS-BODROG, 1. južna madžarska županija, između Dunava i Tise. Obuhvaća 1676 km2 sa 115.000 stan. Kraj je vrlo plodan, osobito za žitarice, voće i vinovu lozu. Razvijeno je konjogojstvo (konji nonius).
2. Grad u madžarskoj županiji Bács-Bodrog, u željezničkoj vezi sa Suboticom. Ima 12.000 stan. U njemu ima mnogo Nijemaca. Okolica je vinorodna i žitorodna.
Potpis: N. P.