A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bacilić, Jerolim
Svezak: 2
Stranica: 81
BACILIĆ, Jerolim, splitski kipar 16. st. Dne 8. XI. 1596 načiniše on, Antun i Marko Drivodiljić pogodbu s Nikolom Vitalom, zapovjednikom ratnog broda (triremis) i namjesnikom korčulanskoga kapetana Ivana Kontarena, da će uz mjesečnu plaću od 8 dukata, računajući za svakoga od njih, u Korčuli raditi, vajati i sve ono činiti, što u njihovu umjetnost zasijeca (ad laborandum, incidendum et hujusmodi eorum exercitium et artem diligenter faciendum), našto su dobili svaki na svoju ruku 16 dukata unaprijed. To je sve, što je Kukuljević našao o njima u splitskim kvadernama. Šta su radili, nije poznato.
LIT.: I. Kukuljević-Sakcinski, Slovnik umietnikah jugoslavenskih, Zagreb 1858.
Potpis: A. Sch.