A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bachelier, Nicolas
Svezak: 2
Stranica: 80
BACHELIER, Nicolas, * Toulouse 1485, † Toulouse poslije 1566, francuski kipar i arhitekt. Ličnost je njegova ostala sve do novijeg vremena zagonetna. Čini se, da je učio u Italiji. G. 1510 vraća se u Toulouse, gdje djeluje sve do svoje smrti. G. 1533 izvodi dekoracije prigodom ulaska kralja Franje I. u Toulouse. Znatnija su njegova neosporna djela u Toulousi: Maison de Pierre, portali na Vijećnici, Hotel du Parlement, Hôtel de Bâgis i Hôtel Lasbordes. Mnoga su njegova plastička djela, izvedena za razne crkve, za revolucije propala. Izvan Toulouse sagradio je Castel de Jouy. B. je predstavnik bujnog renesansnog dekorativnog stila, koji je oko 1550 cvao u Languedocu.
LIT.: H. Grailot, N. B., Toulouse-Pariz 1914; J. de Lahondès, Les monuments de Toulouse, Toulouse 1920; H. Coutet, Toulouse, ville artistique, plaisante et curieuse, Toulouse 1926.
Potpis: A. Sch.