A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Baccio da Montelupo, Bartolommeo Sinibaldi zvan
Svezak: 2
Stranica: 77
BACCIO DA MONTELUPO, Bartolommeo Sinibaldi zvan, * Montelupo 1490, † Lucca 1535, talijanski kipar i arhitekt. Živući u mladosti životom razvratnim uozbiljio se pod utjecajem Savonarolinim i postao jednim od njegovih najvjernijih sljedbenika, pa je 1498, kad su počeli progoni Savonarole, morao pobjeći u Mletke. Tu je izveo kip Marta za grobni spomenik Benedetta Pesara u crkvi S. Maria dei Frari, djelo malo značajno. Poslije je djelovao u Bologni, gdje je radio ponajviše terakote (biste apostola, danas u katedrali u Ferrari). G. 1504 je u Firenci. Od brojnih djela, koja je tu izveo, sačuvana su samo nekolika (među njima Raspeti Krist na glavnom oltaru crkve S. Lorenzo). Posljednje godine svog života proveo je u Lucci, gdje je sagradio crkvu S. Paolino (tu se vidi, da je na nj utjecao Cronaca). I njegovi sinovi istaknuli su se kao umjetnici, Giovanni kao slikar, a Raffaelo kao kipar. U svojoj umjetnosti B. je bio eklektik.
LIT.: M. Reymond, La sculpture florentine, IV., Firenca 1900; F. Filippini, Baccio da Montelupo (u časopisu Dedalo, VIII., 1927/8).
Potpis: A. Sch.