A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bacchiglione
Svezak: 2
Stranica: 77
BACCHIGLIONE, 130 km duga rijeka u pokrajini Mletačkoj, izvire u Monti Lessini, od grada Vicence je plovna, a kod Padove se razlijeva u više kanala i utječe u Brentu. Njezina prirodna i umjetna korita, mnogo pregrađivana i mijenjana, klasičan su primjer, što može čovjek učiniti u naplavnim ravnicama.
Potpis: D. Ž.