A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Baccelli
Svezak: 2
Stranica: 76 - 77
BACCELLI, 1. Alfredo, * Rim 1863, talijanski političar i književnik, dvaput ministar, član Senata. Autor je više romana i knjiga pjesama (probrane u knjizi Poesie, 1929).
LIT.: A. Pigano, A. B. poeta e prosatore, Napulj 1920; V. Karkò, A. B. romanziere e critico, Caserta 1922; Momus (A. Piccioni), A. B. scrittore, Ferrara 1922. M. D-ić.
2. Guido, * Rim 1832, † Rim 1916. Učio u Paviji i postao 1852 u Rimu liječnik, a 1856 profesor na sveučilištu. Najprije predavao sudbenu medicinu, dok je internu počeo predavati tek 1863. Modernizirao je nauku medicine u svome rodnom gradu. Kad je Rim pripojen 1870 kraljevini Italiji, stao se isticati i u javnom životu grada i domovine, te je duže vremena bio ministar prosvjete. U medicini se posebno bavio bolestima srca i porebrice. On je jedan od prvih, koji je posvetio pažnju asaniranju pontinskih močvara. Velike je zasluge stekao za očuvanje i restauraciju klasičnih spomenika u Rimu. L. T.