A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: baccalaureus
Svezak: 2
Stranica: 76
BACCALAUREUS (lat., engl. bachelor, franc. bachelier), u srednjem vijeku zakupnik seoskog imanja (lat. baccalaria), kasnije viteški djetić, onda klerik s nižim redovima, od 13. st. najniži akademski stupanj, podjeljivan na pariskoj Sorboni. Na sredovječnim visokim školama odgovarao je bakalaureat današnjoj maturi kao i danas u Francuskoj bachelier ès lettres ili b. ès sciences. U Sjedinjenim am. državama je bachelor of civil laws najniži stupanj juridičkog fakulteta, a bachelor of divinity odgovara našem kandidatu bogoslovlja. Na nekim njemačkim sveučilištima je baccalaureus iuris još i danas akademski stupanj prije postignuća doktorata.
Potpis: G. Š.