A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: bacač
Svezak: 2
Stranica: 76
Vidi na enciklopedija.hr:
bacač
BACAČ. Pod tim je imenom poznato više oružja:
Bacač mina pomoćno je oružje, dodijeljeno pješadiji, u Svjetskom je ratu služilo najviše u rovovskom ratu. Ima oblik cijevi, kojoj je dužina 4,5 do 6 puta tolika, kolik joj je kalibar, a služi za bacanje mina različitih kalibara, od 7—20 cm. U ratu 1939— upotrebljavani su i veći kalibri. Cijev je iznutra glatka u starim sistemima, a zavojita u novim. Prema kalibrima imamo lake, srednje, teške i najteže bacače mina. Većinom se pune sprijeda, ravnanje je i nišanjenje vrlo jednostavno, a i posluga je jednostavna. Ponajviše se mine bacaju u strmom letu. Podnožje (lafeta) uređeno je i za strmi i za ispruženi let. Bacači mina upotrebljavaju se i na postavi, koja je spojena s lafetom. Lakše bacače prenose ljudi, srednje konji, a teški i najteži prevoze se motornim vozilima. Dok su se u Svjetskom ratu najteži bacači mina služili minama i od 100 kg težine, u ratu od 1939— postoje bacači velikog kalibra s minama i od 200 kg. Postoje posebne vrste bacača mina (u Njemačkoj, a vjerojatno i u Engleskoj), koji mogu i iz udaljenosti od 1 km preciznim udarima probijati najdeblje čelične kupole minama težine oko ½ tone. Tako su njemački bacači mina u navali na utvrde Dunkerquea i Maginotovu liniju probijali čelične i betonske tvrđavice. Ti se najnoviji tipovi približuju topovima, samo im je daljina bacanja kratka. Mina se upaljuje upaljivačem na udar ili na daljinu sa zapaljivanjem, ako bi zatajio upaljivač na udar.
Bacač plamena sastoji se od cijevi, duge oko jedan metar, na koju se snagom baruta ili električnim upaljivanjem izbacuje plamen. Plamen nastaje iz lako upaljive tekućine, koja je sadržana u posebnoj patroni. Stariji tipovi bacaju plamen na udaljenost od 25 do 30 metara. U ratu od 1939— upotrebljavali su Nijemci bacače u blindiranim kolima, koji su bacali plamen na udaljenost od preko 100 metara.
Bacač granata (bomba) služi za izbacivanje obične bombe (ručne granate) na udaljenost od 200 i više metara. Bacači granata dodijeljeni su redovno četama pješadijskih bataljuna kao pomoćno oružje.
Potpis: Sl. P-ć.