A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Baburica, Pasko
Svezak: 2
Stranica: 75
Vidi na enciklopedija.hr:
Baburica, Pasko
BABURICA, Pasko, * Koločep blizu Dubrovnika 28. IV. 1875, najveći poslovni čovjek u povijesti Hrvata, veleindustrijalac i trgovac. Od svoje 12. do 17. godine radio je u Trebinju kao trgovački pomoćnik. G. 1892 odselio se u Chile, nastanivši se u gradu Iquique-u, gdje je započeo kao pomoćnik u trgovini željeza. G. 1895 stupio je kao drug u tvrtku Mitrović & Cia u Tocopilli. Otada osnivao je jedno poduzeće za drugim u društvu Hrvata i Čilenaca. Postao je predsjednikom i glavnim faktorom u dvadesetak velikih društava i poduzeća. Kada je postao predsjednikom velike tvrtke salitre Lautaro (kapital 8,000.000 funti sterlinga, sa 24 tvornice nitrata u koncernu), postao je i jednim od glavnih faktora industrije i izvoza nitrata u Chile-u. Poslovanje je razvijao u Valparaisu, Antofagasti, Santiagu, Iquiqueu, Londonu i Parizu. I danas je vrlo aktivan kao predsjednik golemog društva Balkan, velik dobrotvor Hrvatskog Radiše i stalan mecena različitih dobrotvornih svrha i ustanova u Dubrovniku i rodnom Koločepu.
Potpis: I. F. L. V.