A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Baburen, Theodor
Svezak: 2
Stranica: 75
BABUREN, Theodor ili Dirck van, nizozemski slikar rodom iz Utrechta, gdje mu je od 1611 dalje bio učitelj Paulus Moreelse. Boravio je i u Rimu, gdje je na nj najjače utjecao Caravaggio. Za rimsku crkvu S. Pietro in Montorio naslikao je tri velike slike. G. 1625 vraća se u domovinu, gdje slika velike genre-slike po načinu Gerarda van Honthorsta.
Njegova su djela danas vrlo rijetka. Ima ih u galerijama u Oslo-u (Mali Isus u hramu, 1622), Mainzu (Izgubljeni sin, 1623) i Amsterdamu (Sapeti Prometej, 1624). B. je umro navodno 1624 u Utrechtu.
LIT.: E. W. Moes u Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, II., Leipzig 1908; T. H. Fokker u reviji Oud Holland XLIV (1927); R. Longhi, Precisioni, Rim 1928.
Potpis: A. Sch.