A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: babure
Svezak: 2
Stranica: 75
Vidi na enciklopedija.hr:
babure
BABURE (Isopoda), raci, sa leđne i trbušne strane plosnata, široka tijela, u tvrdoj hitinoznoj koži. Na glavi imaju pored dva para ticala još dva sastavljena oka bez drška, na sedam slobodnih prsnih kolutića po jedan par jednakih nogu, a na kratkom zatku dvogranate noge s unutrašnjom granom kao škrgom za disanje. Babure žive u moru, u slatkoj vodi i na vlažnim mjestima, hrane se životinjskom hranom, a neke su nametnici na koži, u usnoj i škržnoj šupljini riba ili među škrgama i na koži drugih raka. Nametničke babure jesu: Aega, Cymothoa, Bopyrus i dr. Među kopnene babure idu: obična babura (Oniscus murarius), ploskun (Porcellio), svindara (Armadillidium), pa se ova potonja pri dodiru savija. Među biljkama slatke vode živi vodenbabura ili mokrica (Asellus aquaticus), a u spiljskim vodama Krasa, u dubokim zdencima i jezerima pećinska babura (A. cavaticus).
Potpis: K. B.