A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Babrije
Svezak: 2
Stranica: 73 - 74
Vidi na enciklopedija.hr:
Babrije
BABRIJE (grč. Βάβριος, lat. Babrius), grčki pisac basnâ, vjerojatno rimskog podrijetla, priredio je oko 200 pos. Kr. zbirku t. zv. Ezopovih basna, napisanu svježim pučkim jezikom u holijambima u 10 knjiga. Zbirka se upotrebljavala u školama, a za njom su se povodili mnogi (tako i Avijan). Jedan rukopis sa 123 basne pronašao je na gori Atosu 1843 Grk Minoides Minas i prodao ga Britskom muzeju. Izdanje Crusius (Leipzig 1896).
Potpis: Z. D.