A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Babnik, Janko
Svezak: 2
Stranica: 69
BABNIK, Janko, * Ljutomer 9. V. 1861, † Ljubljana 21. XII. 1927, slovenski pravnik. Gimnaziju je svršio u Mariboru, a pravo na sveučilištu u Beču. Od 1884 službovao je kao sudac po sudovima u Sloveniji i kao činovnik u ministarstvu pravosuđa u Beču. Od prevrata 1918 je u Ljubljani, gdje je organizirao pravosudnu upravu u Sloveniji, najprije kao referent za uređenje sudstva i za zakonodavne poslove povjereništva za pravosuđe, zatim kao upravitelj odjela ministarstva za pravosuđe. Od 1923 bio je predsjednik Viš. deželnega sodišča u Ljubljani. Već na sveučilištu napisao je raspravu iz slovenske pravne povijesti Sledovi slovenskega prava u Letopisu Matice Slovenske 1882 —83; a 1884 napisao je u »Kresu« Nekaj o zadrugi in inokoštiji. G. 1894 izišla je njegova Nemško-slovenska pravna terminologija. Njom je silno pospješio slovensko uredovanje i k tome ostvario jedinstvenu jezičnu podlogu i utjecao na razvoj terminologije drugih intelektualnih grana. G. 1888 bio je prvi urednik obnovljenog »Slovenskega Pravnika«. U ministarstvu u Beču stekao je mnogo zasluga za upotrebu slovenskog jezika kod oblasti i kao promicatelj slovenskog pravnog, napose znanstvenog podmlatka, a u Ljubljani kao organizator i stručnjak u legislativnim pitanjima za kontinuitet pravnog razvoja.
LIT.: Slovenski biografski leksikon; Slovenski Pravnik 1923; Škerlj, Slovenski Pravnik, 1928; J. Polec u Slovencu 23. XII. 1927.
Potpis: J. P-c.