A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: babizam
Svezak: 2
Stranica: 69
Vidi na enciklopedija.hr:
babizam
BABIZAM, sljedbenici Bâba (Sejid Ali Muhamed eš-Širazi), koji se rodio u Širazu u Perziji 1821, a umro 1850. Iako je Bab bio prvotno musliman, babizam se ne može smatrati islamskom sektom. Prema Babovu učenju Bog je jedan, a Bab je ogledalo, u kome se Bog pokazuje i u kome ga svatko može vidjeti. Broj 19 je svet. Godina ima 19 mjeseci po 19 dana (361 dan). Društvenom zajednicom upravlja vijeće od 19 ljudi. Nema nikakvih kazna, osim davanja krvarine u novcu i rastavljanja između muža i žene na neko vrijeme. Posti se u godini 19 dana. Svaki je sljedbenik dužan dnevno pročitati po 19 odlomaka iz Babova djela El-Bejan. Koliko ima sljedbenika babizma, nije poznato. Behaizam je frakcija babizma. Obje sekte nalazimo u Perziji, Evropi i Americi.
Potpis: M. H.