A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Babina Greda
Svezak: 2
Stranica: 67
Vidi na enciklopedija.hr:
Babina Greda
BABINA GREDA, selo kotara Županje u Srijemu, 2∙5 km daleko od Save, ima 3641 stan. Proteže se duž ceste i potoka Berave preko 5 km. Naseljena je krajem 17. st. iza odlaska Turaka iz Slavonije. Sjedište je katoličke župe, osnovane 1785, ima paromlin i pilanu s električnom centralom. (→ Babogredsko - županjska Posavina).
Potpis: Z. D-i.