A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: babica
Svezak: 2
Stranica: 53 - 54
Vidi na enciklopedija.hr:
babica
BABICA (primalja) je žena, kojoj je zvanje pomagati rodiljama u porođaju, savjetovati ih u trudnoći i njegovati u babinjama majku i novorođenče.
To zvanje mogu danas vršiti samo žene, koje su postigle za to potrebnu kvalifikaciju, svršivši u babičkim školama po državi određeni tečaj i položivši na koncu tečaja ispit pred određenom komisijom. Kod nas postoji babička škola u Zagrebu od 1877. Babički tečaj sada traje 18 mjeseci, dok je u početku trajao tek 5 mjeseci. (U Zadru je postojala škola za babice od 1820. Gubitkom Zadra ostala je Dalmacija do danas bez primaljske škole.) Babičke učenice, kad svrše tečaj i polože ispit, dobivaju diplomu, koja im daje pravo na vršenje babičke prakse. Babice su ili sukromne (privatne), kojih broj kod nas nije ograničen, ili su općinske i gradske. Sve se one moraju jedamput na godinu podvrći ispitu kod svoga službenog (kotarskog) liječnika i pregledu svoga pribora. Svake pete godine idu na opetovni tečaj (30 dana) u babičku školu.
Glavna je zadaća babice pomaganje ženi u porođaju, koji ona smije da sama vodi jedino, ako je sve u redu i normalno. Druga je važna zadaća babice, da točno pazi, da ne nastupe u porođaju kakve nepravilnosti i pogibelj za majku ili dijete. U takvu slučaju mora ona odmah pozvati liječnika. Ona je dakle posrednik između rodilje i liječnika. Samo u slučaju krajnje nužde, ako liječnik ne može da se brzo dozove, mora ona kod stanovitih nepravilnosti pokušati da sama pomogne, o čemu mora odmah pismeno obavijestiti službenoga liječnika.
Zvanje je babice prema tomu veoma odgovorno, a za narodno zdravlje od najveće važnosti. I u stranom svijetu, a pogotovu kod nas babičko pitanje još nije riješeno, kako bi to prema važnosti njegovoj bilo potrebno. Kako kod liječnika, tako se nažalost opaža na selu i veliko pomanjkanje babica, dok ih u gradovima i većim mjestima imade kud i kamo previše. Zbog toga u našem narodu golemi postotak žena rađa bez ikakove stručne pomoći, a hiljade majki i djece stradavaju u porođaju. Glavne potrebne reforme u babičkom pitanju kod nas bile bi: da babici bude osigurana eksistencija, da se izobrazi veći broj babica, i da se one ispravno porazdijele na terenu (selu i gradu).
Potpis: F. D.