A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Babenberg
Svezak: 2
Stranica: 53
BABENBERG, moćna istočnofranačka grofovska porodica, spominje se već za Karolinga, a dobila je svoje ime po zamku Bambergu. Najvažnije ličnosti Poppo i Gebbart. U borbama s Konradincima (902—906) izgubila je ta grana porodice svoju važnost. Austrijski Babenbergovci potječu od Luitpolda, koji je dobio od cara Otona II. 976 Istočnu Marku (Ostmark) kao leno. Posljednji Babenbergovac bio je Fridrik II. Ratoborni, koji je 28. VI. 1246 pao u bitki na Leithi, i njime je izumrla ta porodica.
LIT.: Juritsch, Geschichte der Babenberger 976—1246, 1894.