A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Babahmetovići
Svezak: 2
Stranica: 52 - 53
BABAHMETOVIĆI, junaci u narodnim pjesmama bosanskohercegovačkih muslimana. Turski putopisac Evlija Čelebija spominje cetinjskog dizdara Babahmeta i njegova sina (sredina 17. st.). Andrija Kačić pjeva o kliškom kapetanu Mustajbegu Babahmetoviću u »Pismi drugoj od Poljičana, koji razbiše Turke, rata bečkoga, oli ti Morie na 1686 srpnja na 2.«
Potpis: M. Hj.