A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Babahasanica
Svezak: 2
Stranica: 52
BABAHASANICA, dio bila i vrh na Šar-Planini u Makedoniji, zapadno od gornjeg toka Tetovske (Šarske) Bistrice, oko 18 km južno od Prizrena i 18 km ZJZ od Tetova. B. je sastavljena od paleozojskih škriljaca. Bilo je podjednake visine, s najvišim vrhom od 2494 m, a pruža se od S na J. Na njemu su očuvani tragovi ledenoga doba: JI strana sva je izrešetana cirkovima; u jednom od njih je jezero, kojemu je korito urezano u stijeni.
Potpis: P. V-ć.