A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Babadag
Svezak: 2
Stranica: 52
BABADAG, grad s 5.000 stan. u Dobrudži, nedaleko delte Dunava, oko 40 km udaljen od Crnog mora. Za turskoga gospodstva bio je glavni grad Dobrudže. Ima tatarsku visoku školu, više mošeja i grob muhamedovskog sveca Baba, po kojemu je i naselje prozvano.
Potpis: N. P.