A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Baba
Svezak: 2
Stranica: 52
Vidi na enciklopedija.hr:
Baba
Baba
BABA, 1. planinski masiv u JZ kraju Makedonije, ograničen kotlinom Prespe na Z, dolinom Brajčinske i Kraješke Reke na S, Bitoljskog Polja na I, dok na J prelazi u Grčku. B. je nastavak Peristera. Greben se pruža prema J s vrhovima Loš Kamen (2050 m), kota 2196 m, Ržana (2330 m) na granici s Grčkom. Na Z je najistaknutiji vis Cuce (2120 m), na I Krivi Kamen (2150 m). B. je sastavljena od paleozojskih i mlađih filita, amfibolita te glinenih i kremenih škriljaca. Kraj je neprohodan i rijetko naseljen.
2. Planinica u moravskom okrugu oko 12 km IJI od Paraćina, ograničena rječicom Grzom na S i Petrušinim Potokom na I. Sagrađena je od vapnenjaka, a pruža se gotovo meridijanskim pravcem od sela Lešja do Plane. Greben B. je oštar, a strane prema Z su okomite. Visoka je 654 m. Sjeverno od te planine prolaze cesta i željeznička pruga Paraćin—Zaječar. P. V-ć.
3. Planina u jugoistočnoj Hercegovini između Dabarskog i Gatačkog polja. Najviši su vrhovi Baba (1734 m) i Kamena Glavica 1666 m). N.P.
4. Vrlo lijep vrh u Karavankama, 1892 m, sa širokom gorskom livadom. Na sjevernoj se strani strmo ruši prema Koruškoj. Na SI je prostrana kotlina s vrlo prikladnim terenom za skijanje.
5. Dosta teško pristupačan brijeg u Kamniškim Alpama, 1543 m, blizu Češke kuće. (Tu su planinarsku kuću, blizu Jezerskoga, osnovali češki planinari). Vrh mu čini interesantna glavica, nalik na glavu žene s rupcem. Z. D.