A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bab el-Mandeb
Svezak: 2
Stranica: 52
Vidi na enciklopedija.hr:
Bab al-Mandab
BAB EL-MANDEB (arap. »vrata suza«), 26 km široko morsko tijesno među Afrikom i južnim rtom Arabije, spaja Crveno more s Indijskim oceanom. Perim-otoci dijele ga na dva prolaza: istočni Bab-Iskender i zapadni Daht-el-Meium. Od otvorenja Sueskog kanala ima Bab el-M. svjetsko političko značenje, napose za Veliku Britaniju, kojoj pripadaju Aden, Perim i engleska Somalija, te za Francusku, koja ovdje ima Somaliju i Šeih Said. Južno od Perim-otoka strše vulkanski grebeni Džezirat es Saba (arap. »otoci sedmero braće«, engl. High Brothers) sa 100 m visokim znakovima za brodove.
Potpis: A. M. S.