A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Adeodat I.
Svezak: 1
Stranica: 40
Vidi na enciklopedija.hr:
Adeodat I., sv.
Adeodat II.
ADEODAT I. (zapravo Deusdedit I., ime istoga značenja, a Deo datus), sv., papa (615—618), vratio je vanjski (sekularni) kler u neke crkvene službe, koje su sv. Grgur Veliki († 604) i Bonifacij IV. († 615) povjeravali monasima. Nisu autentična dva dekreta, koja mu se pripisivahu.
LIT.: Fliche et Martin, Histoire de l’Eglise, sv. 5., 1938; Dictionnaire de Théol. cath., sv. IV./I., 1924 (pod Diedonné I.); Migne, Patr. Lat., sv. 80.    M. V.
A. II. (Deusdedit II.), papa (672—676). Kako su neki Deusdedita I. zbog istog značenja imena nazivali Adeodatom, broji se ovaj papa kao Adeodat II. Nije se nikako isticao u političkim borbama, koje uznemirivahu Italiju i Franačku. Od njega su sačuvana samo dva dokumenta. On je, čini se, prvi papa, koji je datirao pisma po godinama pontifikata.
LIT.: Fliche et Martin, Hist. de l’Egl., sv. 5., 1938; Dict. de Théol. cath., I./l., 1930; Migne, Patr. Lat., sv. 138. M. V.