A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Azapagić, Mehmed Tevfik
Svezak: 2
Stranica: 25
AZAPAGIĆ, Mehmed Tevfik (Hadži), * Tuzla 1838, umro kod Tuzle 22. V. 1918. Početne nauke svršio je u rodnom mjestu, a više teološke u Carigradu. Bio je upravitelj ruždije u Tuzli, iza okupacije kadija i muftija u Tuzli, 1887—93 prvi ravnatelj Šerijatske sudačke škole u Sarajevu, a onda je imenovan reis-ul-ulemom. G. 1909 je umirovljen. Napisao je na turskom jeziku Risalei-hidžre, Sarajevo 1886 (Brošura o seobi), u kojoj je odvraćao od toga, da se muslimani sele iz Bosne u Tursku.
Potpis: A. N.