A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Adami, Guiseppe
Svezak: 1
Stranica: 34
ADAMI, Giuseppe, * Verona 1878, talijanski komediograf. Dao je mnogo komedija, među kojima: La capanna e il tuo cuore (1913), Capelli bianchi (1915), La piccola felicità (1917), Parigi (1921), La Bambola di Francia (1925), Le Monachine (1931), Arlecchino (1935), Provincia (1936). Komedije su mu dražesne i slikovito pisane, ali nemaju dramatske snage. Napisao je i nekoliko libreta za opere i djela za kinematograf.
LIT.: G. Ruberti, Storia del teatro contemporaneo, III. izd. Bologna 1931; S. D’Amico, Il teatro italiano, II. izd. Milano 1937.
Potpis: M. D-ić.