A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Adamello
Svezak: 1
Stranica: 33
Vidi na enciklopedija.hr:
Adamello
ADAMELLO, 1. Planinska skupina u talijanskom dijelu Istočnih Alpi, istočni nastavak Bergamskih Alpi prema dolini Adige, na jugu previje Tonale (1884 m). Dolina Sarca dijeli je u dva golema masiva: južni, Adamello, i sjeverni, viši, Presanella (3564 m), sa 9 vrhova iznad 3400 m. Oba su izgrađena od granita (tonalita) i vapnenca te pokrita vječnim snijegom i velikim ledenjacima.
2. Vrh od 3554 m, drugi po visini u adamelskoj skupini. Na njemu je ledenjak Mandron i planinarska koliba.
Potpis: N. Ž.