A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: AA
Svezak: 1
Stranica: 1
AA (»voda«, opća indoevropska riječ u različitim oblicima: lat. aqua, njem. ach ili aach, na pr. u riječi Aachen).
1. Ime mnogih rijeka u Francuskoj, Njemačkoj, Belgiji i drugim zemljama.
2. AA ili aa kratica za novinsku agenciju Avala u Beogradu i novinsku agenciju u Ateni (Agence d’Athènes). Turska poluslužbena novinska agencija (Anadolu Ajansi ili Agence Anatolie) služi se kraticom A. A.
3. Kraćenica za ad acta.
4. Havajski izraz, koji označuje lavu.
5. AA ili AAA znak, kojim su u staroj kemiji označivali amalgam.
6. Oznaka kod liječničkih recepata za jednaku mjeru sastojina.