A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: adamantoblast
Svezak: 1
Stranica: 33
ADAMANTOBLAST (od grč. adamas »najtvrđe«, »gleđa«, i blast »klica«, ameloblast, ganoblast) je stanica, koja izgrađuje gleđnu prizmu na zubu. Adamantoblasti čine unutarnji sloj gleđnog organa.
Potpis: J. Bk.