A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: abadžije
Svezak: 1
Stranica: 4
ABADŽIJE (arap.) su krojači, koji ponajviše prave seljačku odjeću od domaćeg sukna, abe i šajaka, ali bilo je pojedinih komada odjeće, koje su nosili i građani (putničke kabanice, dugi gunjevi, zagarije i derviške abe). Donedavna je bio ovaj obrt vrlo rasprostranjen po našim selima i gradovima. U Sarajevu su abadžije imali i svoj ceh (esnaf), a njihova se čaršija zove još i danas Abadžiluk. Sada je abadžijski obrt u opadanju.
LIT.: H. Kreševljaković: Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini (1463— 1878). Izdanje Jugoslavenske akademije, Zagreb 1935.
Potpis: H. K.