A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: a conto
Svezak: 1
Stranica: 28
Vidi na enciklopedija.hr:
a conto
A CONTO (a c.) znači »na račun«. A conto pisati znači primljeni novac ili mjenicu odobriti u tekućem računu. Plaćanje a conto znači platež, koji služi za djelomičnu otplatu duga.
Potpis: D. K.