A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Aconcagua
Svezak: 1
Stranica: 28
Vidi na enciklopedija.hr:
Aconcagua
ACONCAGUA. 1. Brdo. Najviši vrh gorja Anda, ugašeni vulkan. Ne zna se točno, koliko je visoko. Sigurno je više od 7000 m (vjerojatno 7130 m. Neki računaju, da ima 7039 m, neki pak 7020 m). Diže se na argentinskom tlu blizu granice Chile, sjeverno od Rio de las Cuevas, koje udolinom ide transverzalnim pravcem transandinska željeznica od Mendoze u Santa Rosa de los Andes. Najviši dijelovi brda su sastavljeni od andezita, a niži se sastoje od vapnenca iz gornje jure i donje krede. Snježnu među je teško utvrditi na tom brdu, jer prevladavaju južni vjetrovi. Pretpostavlja se, da je ona od prilike na visini od 4800 m. Prvi put su se popeli ljudi na Aconcaguu prilikom ekspedicije Fitzgeralda g. 1897, kasnije se popeo na nju R. Helbling, a za njim Koelliker.
2. Pokrajina u Chile, 14.210 km2 i 132.000 stan., pretežno gorovita i bogata rudom (mjed), ali rijekama i umjetno natapana i stoga vrlo rodna (vinogradi). Glavni je grad San Filipe sa 12.000 stan. Pokrajinom prolaze dvije glavne željezničke pruge, transandinska i longitudinalna čilenska.
3. Rijeka u primorju Chile. U njezinoj duboko urezanoj dolini živi polovica stanovništva pokrajine A.
Potpis: I. R-ć.