A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: abad
Svezak: 1
Stranica: 3
ABAD (u pehlevijskoiranskom narječju apatan), perzijski pridjev sa značenjem »cvatući«, upotrebljavao se za nastanjene i kultivirane krajeve. Kasnije služi za tvorbu imena mjesta kao Buknabad, napose u Indiji: Ahmedabad, Hajdarabad, Allahabad. Tako se i naselje, što ga je oko 1600 osnovao Hasan Kafi efendija u bosanskoj varošici Pruscu, zvalo Nevabad (Novo naselje).
Potpis: H. K.