A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Acerbo, Giacomo
Svezak: 1
Stranica: 24
ACERBO, Giacomo, Baron dell’Aterno, * Loreto Aprutino 25. VII. 1888, talijanski političar. Za vrijeme svjetskog rata zagovarao je ulazak Italije u rat. I sam je bio ratni dobrovoljac. Iza rata bio je 1921 izabran za zastupnika. Nakon fašističkog pohoda na Rim postao je državni podtajnik u predsjedništvu vlade. Tu je radio na reformi administrativnih zakona, naročito izbornoga. 1926 bio je izabran potpredsjednikom zastupničke komore. A. je profesor na Visokoj školi za ekonomske i komercijalne znanosti u Rimu. Glavna su mu djela: Studî riassuntivi di agricoltura antica, Rim 1927; Studi corporativi, Firenze 1928 i t. d.
Potpis: J. N.