A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: acephalus
Svezak: 1
Stranica: 24
ACEPHALUS (grč. a »bez«, kephale »glava«), kod domaćih životinja bezglavac, izrod bez glave, a većim su mu dijelom i ostali dijelovi slabo razvijeni. Najčešće kod goveda. → Izrod.
Potpis: Lj. J.