A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Accolti
Svezak: 1
Stranica: 24
ACCOLTI, aretinska porodica.
1. Benedetto, * 1415, † 1464, profesor prava u Volterri, Bologni i Firenzi, historičar i osrednji pjesnik. Glavno mu je historijsko djelo De bello a Christianis contra Barbaros gesto pro Christi sepulcro et Judaea recuperandis — O ratu protiv barbara, što su ga kršćani vodili, da osvoje Kristov grob i Judeju (Palestinu), Mleci 1532. U.
2. Bernardo, * oko 1458, † 1535, talijanski književnik, Toskanac, pod nadimkom »Unico Aretino« razglašen prigodničar i dvorski pjesnik. Napisao je i komediju Virginia (1493) prema jednoj Boccacciovoj noveli. Djela su mu sabrana pod natpisom Opera ... del ... messer Bernardo aretino ... (Firenze 1513).
LIT.: E. Guarnera, B. A., Palermo 1901; F. Cavagni, L’Unico Aretino (B. A.) e la corte dei duchi d’Urbino, Arezzo 1906. M. D-ić.
3. Francesco, * oko 1416, † 1484, talijanski pravnik i književnik, Toskanac, brat prigodničara Benedetta; profesor prava i autor pravničkih djela (Consilia seu responsa, 1481; Commentaria super lib. II Decretalium, 1481); humanist, talijanski pjesnik i prevodilac (Guerra dei Goti od Leo narda Bruni, 1528).
LIT.: L. Landucci, Un celebre scrittore aretino del sec. XV (F. A.), u Atti della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Arezzo, VII, 1887; F. Flamini, La lirica toscana del Rinascimento anteriore ai tempi del Magnifico, Pisa 1891. M. D-ić.
4. Pietro, Benedettov sin, * 1455, † 1532, biskup i kardinal, bio je u mnogim diplomatskim crkvenim misijama. U.