A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: acardius
Svezak: 1
Stranica: 23
ACARDIUS (grč. a »ne«, kardia »srce«) ili acardiacus kod domaćih životinja. Izrod bez srca. Nastane, kad jedan od jednojajnih dvojaka u materici već u ranom razvoju zakržlja tako, da se srce uopće ne razvije ili samo djelomice (hemiacardius) te predstavlja samo kožom presvučenu kuglu, u kojoj se nalaze zametci organa i dijelova tijela bez ikakva reda pomiješani (acardius amorphus ili amorphus globosus). Nađe se najčešće kod goveda, ovce, koze i svinje. → Izrod.
Potpis: Lj. J.