A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: acami oglan
Svezak: 1
Stranica: 22
ACAMI OGLAN (č. adžami olan), naraštaj, koji se u Carigradu odgajao za visoke službe u turskoj carevini. Uspostavivši jenjičarski red 1329, uveo je sultan Orhan posebni danak u krvi, koji je bio u tome, da su posebni činovnici, zv. turnadži-baše i jaja-baše svake pete godine (po drugim vijestima četvrte, odnosno treće) uzimali u osvojenim zemljama najbistrije, najrazvijenije i najljepše dječake određene dobi od njihovih kršćanskih roditelja i predavali ih u specijalne škole, gdje su se osposobljavali za vojničke službe. Prema izričitom navodu Jenjičarskog zakonika uzimali su se u Bosni i muslimanski mladići. Mnogi su takvi dječaci postigli visoke položaje u turskoj državi, pa se tome pripisuje i činjenica, da je hrvatski jezik u 16. i početkom 17. stoljeća bio diplomatskim jezikom na Porti.
LIT.: T. Smičiklas, Dvijestogodišnjica oslobođenja Slavonije, I., 74; Jov. N. Tomić, Danak u krvi, Biograd 1898.
Potpis: M. Hj.